www.groetenuitleeuwarden.nl
Algemene begraafplaats 1/3
 Algemene begraafplaats Leeuwarden

Er gaat een serene rust van uit. Zodra we de imposante toegangshekken met de indrukwekkende doodshoofden zijn gepasseerd, voelen we een soort vredige rust over ons heen komen. Hier ligt een andere generatie stadsbewoners. Dit zijn de laatste rustplaatsen van hen die ooit ook over de Nieuwestad liepen of winkelden op de Voorstreek.

Het toegangshek LIJKENHUIS - Algemene begraafplaats Leeuwarden

De algemene begraafplaats is ontworpen door tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard, de man die ook verantwoordelijk is geweest voor de vormgeving van de Prinsentuin en de tuinen van Staniastate in Oenkerk.
In de eerste helft van de negentiende eeuw ontwierp hij de stadsbegraafplaats. Hij vestigde zich in de stad en werd een gerespecteerd burger.
Roodbaard is na zijn dood in 1851  begraven op de door hemzelf bedachte dodenakker.

December 2009 - Het huisje is gerestaureerd Detail van het oude lijkenhuisje

Stadsarchitect Thomas Romein is de ontwerper van het lijkenhuisje op de begraafplaats. Dit huisje moest er komen van de gemeente omdat de wetgeving dit voorschreef. Zo konden de dode lichamen afgezonderd worden en werd de kans op verspreiding van besmettelijke ziektes voorkomen.
Het huisje staat er jarenlang vervallen bij. Eind 2008 wordt na jaren van verval een begin gemaakt met de restauratie van dit markante gebouw. Ook de drainage in het nogal natte park wordt aangepakt.

Algemene begraafplaats Leeuwarden Rustiek winters uitzicht vanaf de begraafplaats