www.groetenuitleeuwarden.nl
Bilgaard 1/3

Bilgaard

Het noorden van de stad wordt voor een groot deel gevormd door de wijk Bilgaard. Een typische woonwijk uit de jaren zestig. Een stadsdeel uit een tijd dat hoogbouw de oplossing leek te zijn voor de snelle groei van het aantal inwoners van de stad.
Flats van drie tot twaalf hoog vormen de basis voor Bilgaard. Tussen deze hoogbouw zijn eengezinswoningen geplaatst. Het geheel is destijds voorzien van veel openbaar groen.

Blauwe Golf Beton & Baksteen Skrok

Maar, zoals in zoveel na-oorlogse wijken dreigde ook in Bilgaard de verloedering toe te slaan.
Half jaren negentig werd de negatieve spiraal van achter-uitgang een halt toegeroepen.

Straatnamen Bilgaard

Diverse saaie flats kregen een nieuw uiterlijk.
Centrale portieken werden opgeknapt en afgesloten voor onbevoegden. 
En, er werd gesloopt.., maar  wel met beleid.

Een grote flat aan de Hooidollen moest verdwijnen. Er kwam zo "meer lucht" in de wijk. Er zouden nog twee flats volgen. Meer ruimte voor groen.
Een opmerkelijk renovatieproject is het flatgebouw aan de Gealanden. Om een minder afgesloten
wijk te creëren, is het middelste deel van de grote flat van onderen uitgehold. Zes appartementen zijn verdwenen.  En zo krijgt de wijk meer ‘ruimte en licht’.

Gealanden Zes appartementen zijn verdwenen in deze flat aan de Gealanden