www.groetenuitleeuwarden.nl
Struivingspoortje  
Vele malen liep u er aan voorbij. Nooit bij stilgestaan

Vele malen liep u er aan voorbij. Nooit bij stilgestaan. Totdat een van onze Belgische bezoekers, dhr. Daems, met de volgende vraag kwam:
“Als reisbegeleider kom ik veel in Friesland en ook in Leeuwarden. Op de Nieuwestad, tegenover het beeld van Anne Vondeling, tussen de winkels, is een klein poortje met een datum vermeld. Weten jullie daar de betekenis van en wat er achter schuilt?”  De redactie ging zoeken. Waartoe gaf dit poortje toegang?

Het poortje aan de Nieuwestad

Het poortje is te vinden naast juwelier Kramer. Een prachtig gebeeldhouwde poort met het jaartal 1696. Al snel komen we erachter dat het eens toegang gaf tot een binnenhofje.
Dhr. D. Swierstra van collega website www.oudleeuwarden.nl weet ons meer te vertellen.

Prachtig detail

Aan het Ruiterskwartier, de achterkant van de Nieuwestad,  waren een aantal eenvoudige woningen, gelegen aan een “bleekveld”, bestemd tot huisvesting van arme weduwen.  Deze waren gebouwd door toedoen van Eesck van Popta, gehuwd met Sybolt van Aylva.
Dit echtpaar woonde zelf aan de Nieuwestad, ongeveer ter hoogte van het latere perceel Nieuwestad E 38, later no. 58. In 1589 kwam hun huis en de kamers, bij testament, in handen van Keympe van Donia.
In 1628 werd hun woning aangekocht door Jacob Hendrix, gehuwd met Lutske Popta. Blijkbaar zijn toen ook de Poptakamers in zijn handen overgegaan.

Hun kleinzoon Dr.Henricus Popta, advocaat bij het hof van Friesland, en de latere bewoners van het huis aan de Nieuwestad liet de Poptakamers waarschijnlijk verbouwen. In een in februari 1846 gesloopte muur aan het Ruiterskwartier was zijn naam en wapen aangebracht.

Hij zorgde tevens voor een uitgang voor de Poptakamers ten oosten van zijn huis. Deze uitgang liet hij afsluiten door het uit 1696 stammende poortje.
Achter dit poortje woonde sinds 1777 de schilder Dominucus Jans Struiving (geboren 7-2-1755 – overleden 15-9-1817).
Struiving nam “de huizinge en affaire van de konstschilder Rosenberg” over. Hij was schilder van “antique modes, behangsels en schoorsteenkleden”. Zijn achternaam is aan het poortje blijven “hangen”.
Het bovenste deel van het poortje is overigens niet van 1696, dat is er in een later stadium bovenop gemetseld.

Achter dit poortje woonde sinds 1777 de schilder Dominucus Jans Struiving