www.groetenuitleeuwarden.nl
Op Dood Spoor 1/3

Op Dood Spoor: Ooit het traject van het Dockumer Lokaaltsje

Een verborgen stukje Leeuwarden. Een vergeten stukje stad. Daar waar alleen nog wandelaars en hondenbezitters komen om er hun viervoeter uit te laten.
De vroegere spoorlijn naar het noorden van de provincie. Ooit het traject van het Dockumer Lokaaltsje. Later gedegradeerd tot een  transportlijn naar de Philipsfabriek en de militaire vliegbasis even ten noorden van Leeuwarden. Ergens eind jaren negentig definitief buiten gebruik geraakt.

Nostalgie aan de Zwettestraat

We maken een wandeling langs een deel van het traject. De tocht start op Schenkenschans, tegenwoordig Bedrijventerrein West genoemd. De spoorlijn zwaait af van het hoofdspoor aan de Marshallweg. Over het terrein Kalkovens gaat  het richting de Harlinger Vaart.
Via Dhr. Reinsma kwam de redactie in het bezit van een aantal bijzondere dia's uit vermoedelijk de jaren zeventig, waarop we een stoomtrein zien, die duidelijk als attractie deze spoorlijn bereden heeft.
Dhr. J. Dusselaar, lezer van onze website, vult dit aan met het volgende: "Het is de stoomtrein die destijds op de spoorlijn Hoorn-Medemblik reed. De trein reed ter gelegenheid van de opening van de nieuwe loodsen van de ZPC in mei 1976 tussen Leeuwarden en Stiens."
Inmiddels is het bedrijventerrein flink opgeknapt. Zowel de overheid als het bedrijfsleven hebben veel geld gepompt in het leefbaar houden van dit gebied.
De oude rail werd al jaren als een overtollige ballast voor een herindeling van de straten en percelen gezien. De stalen rails is inmiddels verwijderd. Een laatste stukje tastbaar bewijs is hiermee uit het straatbeeld verdwenen.

Zwettestraat en omgeving

Ongeveer halverwege de Hermesbrug en de Slauerhoffbrug ligt het restant van de oude spoorbrug  Maar een trein zul je hier nooit meer zien.
Deze markante immer openstaande oude spoorbrug is in de zomer van 2008 grotendeels verdwenen. Enkel een paar betonblokken en wat staal aan de kade herinneren nog aan het oude spoorwegtracé.

Halverwege Hermesbrug en Slauerhoffbrug ligt de oude spoorbrug Anno 2011 - Een stille getuige van een roemruchte spoorlijn

De oude spoorwegovergang is niet meer dan een paar betonnen blokken. Richting het noorden wordt de rechte lijn opgeslokt door het onkruid. De boel is volledig dichtgegroeid. Het WTC/FEC terrein is in de verte te zien. We lopen even om via de nieuwe Slauerhoffweg.

De oude spoorwegovergang