Nacht 20/20
Oude Veemarkt - jaren tachtig

Tot slot van deze nachtelijke tour door Leeuwarden gaan we even terug in de tijd. Waar eens de veehandelaren actief waren, daar stonden in de jaren tachtig nog enkele honderden auto’s.
De Oude Veemarkt was overdag de grootste parkeerplaats van de stad en in de nacht een dodelijk stil plein. Midden jaren tachtig ging het plein op de schop en werd het hoofdkantoor van de Aegon er gevestigd.

Wat verder verdween:
  • Uiterst rechts – Het oude busstation;
  • Rechts – Het distributiecentrum van Van Gent en Loos;
  • De oude bebouwing, links van het station, valt niet te onderscheiden in de lichtbrij op de foto. De oude fietsenstalling en andere panden werden in de jaren negentig vervangen door nieuwbouw van een bank.
  • Tevens zijn de doorgaande wegen rondom de Oude Veemarkt aangepast.
Ga door naar het volgende hoofdstuk:
Gracht en Boot >