www.groetenuitleeuwarden.nl

Watertoren

De watertoren bij de spoorweg overgang

foto huidige omgeving

Voor wie boven de 35 jaar is zal dit beeld wellicht iets oproepen. Alleen na goed graven in mijn geheugen zie ik de toren nog staan en overvalt me het gevoel: 
Wat jammer dat ze deze markante toren hebben gesloopt. Want met een watertoren kun je leuke dingen doen, kijk maar eens op de pagina BUITENWIJKEN.

Leeuwarden Toen Interactief


Wie heeft de antwoorden op de volgende vragen:
  • Heeft u er aan of in gewerkt ?
  • Wat was de capaciteit in liters? (lezersvraag)
  • Had deze toren gesloopt mogen worden?
  • Wie heeft nog meer eigen foto’s van deze watertoren of foto's van de sloop van de toren ?
Lezersreacties

Na een eerste publicatie op deze website ontvingen wij binnen enkele weken diverse leuke reacties op onze oproep. En, zeer onverwacht, er kwam een kleurenfoto tevoorschijn. Gemaakt in 1967 door dhr. Mark Visser, tegenwoordig woonachtig in Burlington, Ontario in Canada.
Hij had zo ongeveer dezelfde vragen als wij onszelf ook al hadden gesteld:
“I would like to know when the water tower was built, when it was demolished, where the water came from and the capacity, in litres, of the tower.”

Een aantal antwoorden op deze vragen kwamen van dhr. Arno Bergstra : "Wat deze watertoren betreft kan ik vertellen dat hij eind negentiende eeuw gebouwd is voor de voorziening van drinkwater in Huizum en Leeuwarden. Voor die tijd werd drinkwater getapt uit de zoetwatermeren even buiten de stad. Deze waren speciaal gegraven voor dit doel, maar erg schoon was dit niet."

Voorjaar 1967, de watertoren staat in het zonnetje....

Bergstra vervolgt:"Toen deze nieuwe watertoren er was, kon men ook beginnen met een waterleidingstelsel. Nu kon men voortaan water drinken uit de kraan! Een hele luxe voor die tijd, en natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het water werd destijds uit het Pikmeer bij Grou gepompt en opgeslagen in de toren. In 1972 werd de toren jammerlijk gesloopt, met het idee een nieuwe weg aan te leggen om de Schrans te ontlasten” De aanleg van deze weg, de Oostergoweg, werd overigens pas in 1988 voltooid.

De watertoren vanaf het Zuiderplein

Dhr. Lieuwe Jasper mailde ons deze foto. Gefotografeerd vanaf het Zuiderplein. Compleet met het mooie rijtje herenhuizen ervoor. Aan de auto te zien jaren zestig.... Op de voorgrond de Steinvoorte panden, die na de moord op de makelaar en een jarenlange leegstand, nu alweer enige tijd bewoond worden door een groep krakers.

Dhr. Thijs Twijnstra
 uit Sneek  had nog enige wetenswaardigheden uit het  boek Leeuwarden 1965 – 1980 van W H Kuipers: De toren is gebouwd in 1888 en kostte destijds Fl. 50.000.
Op 17 oktober 1972 werd begonnen met de sloop. Bijzonder detail: de geldontwaarding speelde wel een erg grote rol, want het afbreken koste 60.000 gulden.

Verder herinnert hij zich: “Vanaf 1954 kwam ik er dagelijks langs, toen ik melk- en zuivelhandelaar was, vanaf de Lijempf (Leeuwarder ijs en melkpoeder fabriek) naar Huizum waar mijn wijk was gelegen.”

Dhr. John Stoelinga uit Leeuwarden mailde ons:
“Leuk, aandacht voor de watertoren. Het ontwerp en de bouwtekening dateren van 1886 (30 december 1886 aangeboden aan het stadsbestuur)
Ze zijn van de hand van ingenieur H.W.Halbertsma. 
In het Historisch Centrum Leeuwarden is een compleet dossier aanwezig waarin de bouw beschrijving en het materiaal gebruik tot in detail zijn bewaard gebleven. 
Voor de echt geďnteresseerde; het dossier bij het HCL is op te vragen onder Collectienummer 410 Inventarisnummer 1428”

Van Dhr. Jacob Boersma uit Nieuw Zeeland ontvingen we een foto van het oude spoorwachterhuisje nabij de watertoren. Deze foto moet volgens hem gemaakt zijn rond 1970, in de tijd dat zijn schoonvader overwegwachter was en voordat de spoorbomen automatisch werden bediend. Op de achtergrond is nog net een stukje te zien van de oude Casolith fabriek.  

Volgens Dhr. Mark Visser uit Canada, wiens foto aan het begin van de Lezersreacties staat afgebeeld kan de foto van het huisje met de fiets niet van 1970 zijn, omdat er in dat jaar al een nieuw spoorwachterhuisje op de foto staat. 
 
Gerard Wilken uit Zweins mailt : "Volgens mij is het spoorwachterhuisje op de foto niet van de overweg op de Schrans / Zuiderplein, maar iets verderop bij de overgang van Achter de Hoven.
 
Ik meen dit te herkennen aan het oude fabrieksgebouw van Casolith op de achtergrond.
 Wat betreft de datering van de foto heb ik geen idee
. "
Een andere lezer voegt toe:
"Het  overwegwachterhuisje met nr 26 erop, stond inderdaad aan de overweg bij Achter de Hoven.
Op de achtergrond was immers nog het oude Casolith gebouw te zien. Dat stond zeker niet aan de Schrans, bovendien heb ik vlak bij deze overweg gewoond."

 
Volgens de redactie is deze foto dan ook van nog eerdere tijden....Maar zeker weten doen we het niet.... Wie het weet, mag het zeggen....

De sloop van de watertoren werd ook vastgelegd op een foto van Dhr. C. Visser, ingestuurd door Dhr. Dirk  Swierstra. Let ook eens op het tamelijk verrotte dak van het pand ervoor.

  Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

E-mail ons, wij zien uw reactie graag tegemoet. Met uw reactie kunnen wij dit hoofdstuk completer maken. Heeft u ook een foto van de oude watertoren? Wij plaatsen ‘m graag,
Laat ons weten of u naamsvermelding op “Groeten uit Leeuwarden” wel / niet op prijs stelt. Uw E-mail adres houden wij altijd buiten de publiciteit.