www.groetenuitleeuwarden.nl
Eens stond hier een molen
Poldermolen 1962

De locatie: het Kalverdijkje, eens een mooie landelijke fietsroute aan de oostkant van de stad.
Tegenwoordig een fietspad door de wijk Camminghaburen.
Op de grens van stad en land stond een molen. Midden jaren negentig ten prooi gevallen aan de vlammen.
Het eens zo fraaie molenhuis was toen al jaren sterk verwaarloosd.
Via een van onze lezers kregen wij deze oude foto uit 1962 in handen.
Deze poldermolen had een mooie toegang tot de  oostelijke wijk Camminghaburen kunnen zijn.
Wij zijn benieuwd naar uw herinneringen en als het even kan ook uw foto's...

Uit het archief van de gemeenteraad:
Op 11 mei 1994 is door brandstichting de Camminghabuurster poldermolen aan het Kalverdijkje nagenoeg volledig in de as gelegd; weinig meer dan de fundering bleef van het monument over. Sindsdien is meermalen de vraag gesteld wat te doen met de (restanten van de) molen. Inmiddels zijn de jaren verstreken en diverse initiatieven gestrand.
Terwijl in die periode de gemeente en andere betrokkenen overleg pleegden over een toekomst voor de molen, trokken anderen er bij nacht en ontij op uit om op de locatie de overgebleven geeltjes te roven. Deze duistere praktijken hebben de gemeente doen besluiten om (...) de overblijfselen van de molen te redden door tijdelijke opslag. De - inmiddels verdwenen - molen staat als object nog wel op de rijksmonumentenlijst.

Lezersreacties Hier worden we vrolijk van! Uit het foto album van dhr Jan Folco Wierda...

Hier worden we vrolijk van! Uit het foto album van dhr Jan Folco Wierda:
De molen in volle glorie en het nieuwe bowlingcentrum.
Het model auto, vermoedelijk een Opel Kadett of iets vergelijkbaars, verraadt het jaartal: 1988.

Mevrouw Yt Kruisinga-Steensma laat ons weten:
"Uit een ver verleden heb ik de verhalen van mijn ouders die daar naar toe gingen.
De molen lag een eindje buiten de stad en er liep een 'laantje' langs. Dit noemden zij toen het vrijerslaantje.
Ik heb meer mensen die naam horen  gebruiken."

Arno Bergstra vult via de mail aan: "Ik heb mijn overgrootvader (geboren 1895) wel eens horen praten over de Schutterslaan of het Schuttersveld. Op deze plaats, achter de molen, moet begin twintigste  eeuw het exercitie- en schietterrein van de schutters van het in Leeuwarden geplaatste bataljon geweest zijn.
Dit was voor de kinderen rond 1900 een geweldige trekpleister! Of dit inderdaad klopt weet ik niet, maar hoor het graag..."
Volgens onze herinnering lagen er in de jaren 70 nog immer zogenaamde schietbulten langs de route. Die zijn met de komst van de wijk Camminghaburen verdwenen.
Leuke weetjes, maar hoe zit het met de oude molen?

Website bezoeker Van Oorschot, uit Australië, mailt ons :

"Ik groeide op in de jaren zestig aan de Schieringerweg en herinner me die molen goed. Even verderop langs het Kalverdijkje was het dierenasiel. Schoolkinderen konden woensdagsmiddags een hond lenen uit het asiel voor een paar uren. Die namen we dan mee naar de schietbulten om een beetje rond te rennen."

Theun Boonstra, nu wonend in Rotterdam maar in de jaren '60 wonend in Leeuwarden, meldt: "Wij gingen op woensdagmiddag altijd kogels  uit de tweede wereldoorlog zoeken op de schietbulten en vonden er inderdaad kogels . Wellicht lezen anderen dit bericht en komen er leuke verhalen uit die tijd [rond 1969] naar boven."

Leeuwarden Toen Interactief Kalverdijkje2008

Wie heeft de antwoorden op de volgende vragen:

  • Heeft u aan of in deze molen gewerkt ? Mail uw herinnering...

  • Wie weet wat er nog in opslag ligt? En waar?

  • Heeft u EIGEN foto's van het interieur of het exterieur?

  • Wie heeft nog meer eigen foto’s van deze molen of foto's van de de verwoestende brand, de ruďne of de sloop van de molen ?
    (Vanwege auteursrechten liever geen foto's uit boeken of tijdschriften)

 

E-mail ons, wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met uw reactie kunnen wij dit hoofdstuk completer maken. 
Laat ons weten of u naamsvermelding op “Groeten uit Leeuwarden” wel / niet op prijs stelt.

< Lees meer over het huidige Kalverdijkje