www.groetenuitleeuwarden.nl
Wielenpolle
Kerstdorp Wielenpolle, een spektakel! Lees meer...
Wielenpolle

Gelegen aan een belangrijke uitvalsweg van Leeuwarden, een buurt waar de mensen elkaar nog kennen en waar het altijd gezellig is rond de kerst.
Een volksbuurt met
keurige tuinen en plantsoenen tussen de Tijnjedijk en de Aldlânsdyk. Rechte huizenrijen en strakke steegjes. Hier en daar een beeldje of een tuinkabouter die je vrolijk aankijkt.

Rechte huizenrijen in de Wielenpolle

De Grote Wielenstraat, de Kleine Wielenstraat, de Saiter- en de Murkstraat, het zijn een aantal van de straatnamen van deze wijk.
Vernoemd naar Friese wateren in de wijde omgeving van de grote stad.

Nostalgische woningen aan de Tijnjedijk
Volksbuurt Wielenpolle

Opmerkelijk is de naam Louwsmeerstraat. Het ooit nabij Tietjerk gelegen  meertje werd al in de negentiende eeuw ingepolderd en gedempt.
De Tijnjedijk was al eeuwen lang een klein pad, in 1935 werd het een echte straat.

Wijkcentrum de Kobbekooi vervult een belangrijke rol in het buurtleven van de bewoners. Hier worden de laatste jaren veel verbeteringsplannen voor deze wijk geďntroduceerd. Zo zijn in dit stadsdeel ruim 130 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen. Met het project wordt gestreefd om een energiebesparing van minimaal 40% te halen.

Wielenpolle - een wijk met veel groen