www.groetenuitleeuwarden.nl
Vrijheidswijk 1/3

Vrijheidswijk - Siebe Schootstrastraat

Ooit was dit een verwaarloosd stadsdeel, nu kun je er wonen aan het water...

Welkom in de veel geplaagde wijk in het noordoosten van de stad. Ooit heette deze wijk Lekkumerend. Het westelijke deel (De –espels) is jarenlang het zorgenkindje van Leeuwarden geweest.
Het imago van dit gedeelte van de stad was eind jaren tachtig zo negatief, dat de toenmalige bestuurders de naam hebben veranderd in Vrijheidswijk. Het mocht niet helpen. Een aantal straten geldt in die tijd als een probleemgebied, zoals iedere grote stad er wel eentje kent.

Ee-burg Beton & Baksteen Eppie Bultstrastraat

Zoals in zoveel na-oorlogse wijken dreigde ook in de Vrijheidswijk de verloedering toe te slaan.
Ergens na de millennium-wisseling werd de negatieve spiraal van achteruitgang een halt toegeroepen.

Vrijheidswijk

Diverse saaie flats kregen een nieuw uiterlijk.
Centrale portieken werden opgeknapt en afgesloten voor onbevoegden. 
En, er werd gesloopt, maar  wel met beleid.

De Jan Evenhuisstraat, waar menig student heeft gewoond, is omgetoverd tot het Taco van der Veenplein.  Een tweetal appartementencomplexen vormen nu de toegang tot de wijk.
De oude woningen hebben plaats gemaakt voor een zijtak van de Dokkumer Ee,  met fraaie eigentijdse woningen tussen de Gerbrandyweg en de nieuwe vaart. Wonen aan het water aan de Bearda Bakkerstraat en de Eppie Bultsmastraat. Was dit ooit de grootste probleemwijk van onze stad?

Dokkumer Ee Krijn van der Helmstraat