www.groetenuitleeuwarden.nl

De Vosseparkwijk 1/4
Tramstraat en Tramremise

De wijk is ontstaan in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw en dankt zijn naam aan het parkje tussen de Molenstraat en de Fonteinstraat.  Tot de Vosseparkwijk wordt gerekend het gebied ten westen van de stadsgrachten tot de oude Dokkumer spoorlijn, ter hoogte van het FEC / World Trade Center, de vroegere Frieslandhallen. 
Het opvallende pand met de mooie torentjes staat op de hoek van de Harlingersingel en de Pier Panderstraat. 

Dominicuskerk

Dominicuskerk

De vooroorlogse wijk herbergt een aantal opvallende gebouwen, zoals de Rooms Katholieke Dominicus- kerk in de Harlingerstraat. 
Voor de liefhebbers van de Nederlandse literatuur: op 26 juni 1964 vond in deze kerk de uitvaartdienst plaats van Havank, pseudoniem voor de Leeuwarder schrijver Hendrikus van der Kallen.

Dominicuskerk

Technische School

De voormailge HTS/ Heao

Het oude HTS-schoolgebouw is in de jaren negentig gebruikt als dependance van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Na een lange periode van leegstand is het gebouw omgebouwd tot een appartementencomplex.        Meer hierover op pagina 4.

De molen en de tram

Eens kende Leeuwarden vele molens. Voor hout- zagerijen, voor granen en koren, maar ook voor de waterbemaling.
In de jaren twintig zochten de gemeentelijke straat- naamgevers naar nieuwe namen voor de aan te leggen Vosseparkwijk. Vers in het geheugen stond de oude molen aan de Westersingel, Het Lam, afgebroken in 1919. En zo kwam er een Molenstraat.

Een van de stadsdelen die de komende jaren ingrijpend zal veranderen is het gedeelte tussen de Pier Panderstraat en de Harlingerstraat. Het Tramkwartier met als middelpunt de Tramstraat kent anno 2007 een aantal panden in vergane glorie.
Van historisch belang is de oude tramremise van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij in de Tramstraat. Vanuit deze remise werd in vroeger dagen een tramverbinding onderhouden naar de westelijk gelegen dorpen.

Tramstraat en Tramremise
Bron : Leeuwarder Straatnamen, W.Dolk, Miedema Pers, uitgegeven in 1969