www.groetenuitleeuwarden.nl
Het Vliet 1/5
Noordvliet Oostzijde - Zo was eens het gehele Vliet...

In het oosten van de stad kunnen nog steeds een aantal Leeuwarders zeggen dat ze aan het water van het Noordvliet wonen. Want in tegenstelling tot het overgrote deel van deze markante straat is dit gedeelte destijds bij de demping gespaard gebleven. Dit is het vertrekpunt voor een wandeling over Het Vliet.

Nieuwbouw op de kop van het Vliet

Van oost naar west

Vrije Handel hoort bij deze straat

Je kunt er komen met de boot via de Tijnje  of de Kurkemeer, varend langs Schilkampen.
Het bevaarbare deel van Het Vliet heeft een hoog nostalgisch gehalte. 
Kleine, fraaie huizen staan aan de kade van het Noordvliet.
Maar bij de rotonde moet je te voet verder.

Ook Het Vliet vindt u terug op www.groetenuitleeuwarden.nl

Aan de kop van het gedempte Vliet staat een modern appartementen complex, met ruimte voor kantoren en winkels.

Vrijwel direct valt het op. Het oostelijke deel van Het Vliet staat onder druk van de slopershamer. Er zijn prachtige oude woningen, volledig gerestaureerd. Maar enige treurig stemmende, door onkruid overwoekerde,  percelen wachten op stadsvernieuwing.  Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel.
De jarenlang verwaarloosde molenromp was niet meer te renoveren. Maar een gerenommeerd architectenbureau heeft een goed gelijke eigentijdse versie laten bouwen.  De oude molenromp in een nieuwe uitvoering past goed in de combinatie van oud- en nieuwbouw aan deze markante Leeuwarder straat.

Op de grens met de Indische Buurt Restauratie was niet meer mogelijk... nabouwen wel. De oude molenromp in een nieuwe uitvoering

Even verderop staat een heel oud pand, opgetrokken van rood/zwarte bakstenen. De eigenaar van het huis ernaast vertelt ons over de verborgen steeg, naast dit pand. Vlak langs de rand van zijn tuin loopt, nog vaag herkenbaar, een oude steeg.
De gele klinkers waren eens de toegang tot een aantal kleine woningen tussen het Noordvliet en de Sumatrastraat. Hier en daar ligt nog een betonnen plaat tussen de oude bomen. Het zijn overblijfselen van de oude fundatie en een beerput.
Je kunt je nog nauwelijks voorstellen dat in deze tuin, volgens de huidige normen een gewone achtertuin, vroeger diverse woonhuizen hebben gestaan en gezinnen hun leven hebben geleefd.

Het achterste huis is eeuwen oud!

Waar eens scheepswerven en tonslagerijen waren...