www.groetenuitleeuwarden.nl
    Vegelinbuurt 2006 - de voltooiing 1/3
De nieuwe Vegelinbuurt anno 2006
Jonkheer Mr. Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen: Tweede-Kamerlid,  Statenlid en Grietman (19e eeuw)

Zo deftig als zijn naamgever, dat hoeft voor de bewoners van de Vegelinbuurt "Nou oek weer niet!". Maar zo treurig als een paar jaar geleden zal het ook niet meer zijn.  
Deze ooit zo verpauperde wijk heeft een totale verandering ondergaan. Het verleden wordt snel vergeten. Junks, pooiers en helers zijn inmiddels ingeruild voor nieuwe bewoners. Een rondje door deze totaal veranderde stadswijk levert een verrassend beeld op van oude en nieuwe bouwstijlen.

Hier en daar toch nog wat hekjes, net zoals vroeger...

De nieuwe Vegelinbuurt - fraaie eigentijdse bouwstijl

Een ruimere indeling, bredere straten en fraai metselwerk. Rode bakstenen muren, waarin vierkante witte decoraties zijn aangebracht. Bloembakken in de tuintjes. Geen auto's op straat, want die staan achter huis, op een parkeerplein.
Vanaf de Achtste Vegelindwarsstraat is de nieuwbouw begonnen. In deze straat is de helft gesloopt, de andere helft staat nog steeds en wordt door particulieren druk verbouwd.

Ypeijstraat, deels nieuw- en deels oudbouw Parkeerruimte in de Vegelinbuurt