www.groetenuitleeuwarden.nl
Schieringen  

Dit is een van de veertig wijken in Nederland die door Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie in maart 2007 is bestempeld als erkende achterstandswijk. Niet om een negatief stempel op de wijk  te drukken, maar om geld vrij te maken om de wijk op te knappen en leefbaarder te maken.
Want ook al is de wijk geen slechte woonbuurt, toch kan het nog beter. Samen met  het aangrenzende Heechterp kan Schieringen de komende jaren rekenen op miljoenen euro's van de overheid.

De ontstaansgeschiedenis van dit stadsdeel ligt in de zestiende eeuw. Al in die tijd bestond er een grote sloot ten noorden van Het Vliet.
Deze Schieringersloot lag in die tijd nog ver buiten de stad. Als in de jaren vijftig van de vorige eeuw de buitenwijken voorbij de rondweg worden uitgebreid, komt de gemeente met een nieuwe naam voor een woonwijk: Schieringen.

Bomenbuurt

De wijk krijgt namen van bomen en heesters. Leuk bedacht is de naamgeving voor de vier centraal gelegen straten in de wijk, de ABCD-straten.

De Abeel-, Berken-, Ceder- en Dennenstraat vormen een mooi geheel.
Aan de zuidkant van deze buurt zijn het heesters die de naam aan de straat hebben ontleend:  Hagedoornplein, Boksdoorn-, Vuurdoornstraat.

Flats en laagbouw wisselen elkaar af in deze straten. Er zijn opmerkelijk veel onder- en bovenwoningen.
De Schieringerweg is de oostelijke scheidslijn van de wijk en loopt van de flats nabij Het Vliet tot aan de kop van de noordelijker gelegen wijk Heechterp.

Aan de Esdoornstraat staat een klein winkelcentrum, met onder andere een exotische kruidenier, een videotheek en een kapper.  
Centraal gelegen in de wijk is de Plataanschool aan de gelijknamige straat. Ooit bestond deze school uit twee scholen, Plataanschool 1 en 2.  Het laatste stuk van deze basisschool werd in de jaren negentig gesloopt.

Bron : Leeuwarder Straatnamen, W.Dolk, Miedema Pers, uitgegeven in 1969