www.groetenuitleeuwarden.nl
OldegalileŽn en omgeving 2/2
Arbeidersbuurtje ďEigen Brood BovenalĒ

Grenzend aan OldegalileŽn treffen we het arbeidersbuurtje ďEigen Brood BovenalĒ. Halverwege de negentiende eeuw bedenken een aantal kerkelijke instellingen dat het beter is om  'armen en behoeftigenĒ ook in betere huizen te laten wonen. Er worden ongeveer 60 huizen gebouwd in lange smalle rijtjes. De woninkjes staan zeer dicht tegen elkaar aan.

Fraaie bouwstijl op de hoek van OldegalileŽn - Pieterseliestraat

Eigen Brood Bovenal - De verderop gelegen huidige daklozenopvang De Terp

Jaren tachtig woningen aan de voet van OldegalileŽn

Klein, maar voor die tijd voldoende. Aan de voorkant een tuintje, aan de achterzijde een plaats.
Dan een steegje en meteen weer een plaats van een tegenoverstaand huis.
Deze kleine huizen zijn inmiddels gerestaureerd. Het intieme sfeertje is gebleven.

Veel van de oude bebouwing aan de OldegalileŽn is verdwenen. Gesloopt, om de wijk weer leefbaar te maken.

In diverse verhalen over deze buurt kom je steeds weer de woorden alcohol en drankmisbruik tegen. Kennelijk is het destijds wel gelukt de onderlaag van de bevolking in fatsoenlijke huizen te plaatsen. Maar met zes kroegen in de buurtÖ
Een echte herinnering aan deze tijden is broodfabriek ďDe ZelfstandigheidĒ. Maar brood wordt er niet meer gebakken. Tegenwoordig is het een peuterspeelzaal en een buurthuis.
Aan het hoofdeind van OldegalileŽn staat de grote betonkolos "De Terp", een opvanghuis voor de huidige generatie dak- en thuislozen.

Broodfabriek ďDe ZelfstandigheidĒ.

Jaren tachtig rijtjeswoningen