www.groetenuitleeuwarden.nl
Molenpad
Molenpad

De omgeving van het Molenpad is een buurtje op zich. Smalle straatjes, met oude gevels. Fraaie architectuur van rond een eeuw geleden. Veel huizen worden bewoond door studenten of  starters op de woningmarkt.
De omgeving oogt afwisselend zeer mooi en dan weer rommelig. Naast sfeervol ingerichte tuinen zijn er helaas nogal wat "studententuinen" te vinden, waar onkruid, containers en fietsen de boventoon voeren.
Dit stadsdeel wordt begrensd door de Ooster Stadsgracht, Het Vliet, de Alma Tademastraat en de Wijbrand de Geeststraat.

Pieter de Swartstraat en CornelisFrederikszstraat Waar is toch die molen? Vernoemd naar de grondlegger van de Oldehove

Ter hoogte van de huidige Menno Van Coehoornstraat heeft reeds in de zestiende eeuw een molen gestaan.
Sinds 1845 komt in deze buurt Het Oude Molenpad voor, later omgedoopt tot Molenpad.

Omgeving Molenpad

De overige straten zijn ver- noemd naar voorname heren in de schilders- en  bouwkunst.
Zoals Jacob van Aaken, de man die verantwoordelijk is voor het scheef zakken van de Oldehove.
Of Johannes Sems, die landschapskaarten tekende.

Een omgang door dit stadsdeel voert ons langs de Van Cronenburghstraat, de Bisschopstraat en de Van der Kooijstraat. Even  hebben we te doen met de bewoners van de Lambert Jacobszstraat, iedere keer moeten ze bij het opgeven van hun adres weer zeggen: "Jacobszstraat met S-Z-S".

Bisschopstraat Smalle straatjes in de omgeving Molenpad

De buurt heeft in het verleden vele winkeltjes gekend. Langzamerhand zijn die allemaal verdwenen. Aan een aantal panden valt het nog te zien: dit is een winkel of bedrijfspand geweest.
En dat auto's niet in alle straten kunnen parkeren geeft de wijk een zekere nostalgische aanblik. Oude woningen met gevels waar het vakmanschap van af straalt In straatjes met veel groen.

Sfeervol metselwerk

Johanne Semsstraat