www.groetenuitleeuwarden.nl
Indische Buurt 1/2
Indische buurt tussen Cambuur en Het Vliet

Een wisselend beeld van uiteenlopende bouwstijlen. Brede centrale straten, smalle zijstraatjes en de masten van het voetbalstadion aan de noordzijde. De Indische buurt ligt ingesloten tussen Cambuur, de rondweg en Het Vliet.
Straatnamen verwijzen naar de koloniale geschiedenis. Sumatra, Java, Bali, Soenda, Deli, Borneo, Lombok en Celebes zijn allen naamgever van een straat in dit stadsdeel.

Balidwarsstraat Cambuur Cambuurstraat en een trapveldje aan de Tichelstraat

Aan de westkant van deze wijk hebben de straatjes namen die naar de rijke historie van de buurt verwijzen. De Tichelstraat verwijst naar vroegere eeuwen.
Ooit moet er een Tichelwerkplaats aan Het Vliet zijn geweest.

Sportclub Cambuur is in 1964 opgericht, dus kunnen de Cambuurstraten rondom het stadion niet naar de voetbalclub zijn vernoemd, hoewel dat in eerste instantie vaak wel gedacht wordt.
In oude manuscripten duikt in de eerste helft van de zestiende eeuw de naam Cambuyer op. De Leeuwarders uit die tijd bedoelen hiermee de bebouwing in de omgeving van het slot Cammingaburg.
Dit stadsdeel  werd in 1829 samengevat onder de naam Cammingaburen, een naam die later in de vergetelheid raakte en pas eind jaren zeventig van de vorige eeuw weer in gebruik werd genomen.  Ditmaal voor de nieuwbouwwijk ten oosten van de Schieringerweg.

Indische buurt