www.groetenuitleeuwarden.nl
Blitsaerd 1/2

IJSPRET op de Bonkevaart, Blitsaerd op de achtergrond

Dit is een luxe waterrijke buitenwijk op nog geen kwartier fietsen van het centrum van de stad. Aan de zuidzijde begrensd door de Elfsteden-finishlijn aan de Bonkevaart en de uitvalsweg richting Groningen.

Blitsaerd - gezien vanaf de Dragoonsflat

Sinds de wereldwijde recessie gaat de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel echter niet meer zo voorspoedig als men gedacht had... Hierdoor blijft de wijk een bouwput.
Ontwikkelingsplannen zijn al meerdere malen bijgesteld. Exclusieve kavels blijven onbebouwd, Blitsaerd heeft nog een lange weg te gaan...

Najaar 2010 De brug over de Bonkevaart
Blitsaerd ; Bijzondere woningbouw Blitsaerd ; Bijzondere woningbouw

Er is juridisch langdurig gevochten tussen de gemeente enerzijds en inwoners van Lekkum anderzijds. De bouw van een nieuwe woonwijk in de Bullepolder heeft heel wat voor- en tegenstanders gekend. Milieu- en vogelbescherming tegenover expansie van een provincie hoofdstad. Uiteindelijk is de gemeente hierbij als winnaar uit de bus gekomen.

De Lisdodde of Toerebout groeit langs de oevers Schaatsers voor je deur Oorspronkelijke bewoner van de nieuwe wijk

De vroegere Bullepolder wordt geleidelijk  getransformeerd tot Blitsaerd.
De weilanden in de driehoek Groningerstraatweg, Lekkum en de Bonkevaart zullen de komende jaren veranderen in een paradijs voor mensen met een grote beurs.

Ruime kavels, huizen door een architect naar keuze te ontwerpen, vaarwater tot aan de tuin. Een steiger voor de deur. Het zijn de kenmerken van een nieuwe goudkust voor Leeuwarden. Water en natuur voor de deur.

Blitsaerd ; Bijzondere woningbouw Blitsaerd ; Bijzondere woningbouw
De brug naar Blitsaerd
Gastfotografie : Francina Posthuma