www.groetenuitleeuwarden.nl
Aldlân 1/2
Veel groen in Aldlân, Wirdumervaart

Aldlân valt uiteen in twee delen, Aldlân-West en -Oost. Deze wijk is ontstaan in de jaren zeventig. Brede asfaltstraten, veel groen, vijvers en een wandelpad langs de oever van het kanaal, het zijn de kenmerken van een lommerrijke buurt in het zuidoosten van de stad.

Wirdumervaart

In het westen van de wijk staan de scholen van het voortgezet onderwijs, menigeen ging er dagelijks op de fiets naar toe. In de jaren tachtig zat je op de SSG, of ging je naar de MTS. Tegenwoordig heten deze scholen Piter Jelles Aldlân en Friesland College.
Menig tussenuur werd tijdens je schoolperiode opgevuld met een zinloos blokje om langs de Wirdumervaart, de oever van het Van Harinxsmakanaal en de ouderenflat Aldlânstate.

Tussen de rijtjeshuizen en vrijstaande woningen staan her en der in de wijk ook enige flatgebouwen, veelal seniorenwoningen.  Het westelijk deel  van Aldlân kent weinig winkels of bedrijven. Aan de Weideflora zijn een snackbar en een reclamebureau gevestigd.

Aldlân : Raaigras, Zwenkgras en Weideflora